Nyförvärvad konst

Ville bara visa att jag inte bara tänker på mat!

Det här är en originalsida av “Mystiska tvåan”, ett originalkollage av Jan Stenmark och en originalteckning av Nina Hemmingsson.

Original, original, original

Nu behöver jag bara någon som kan rama in dem åt mig!