Min personlighet

Jag var försökskanin för en kollega som ska certifiera sig för att utöra Myers-Briggs test. Jag har gjort det tidigare, i samband med rekrytering, men har förhållit mig lätt skeptisk. Speciellt med tanke på hur det används (även om man inte gör det medvetet, så tror jag att det är lätt att anpassa sig efter vilken person man tror att de är ute efter och då kan resultatet såklart bli missvisande). Hursomhelst, det var intressant att göra igen under helt andra förutsättningar och som utgångspunkt för diskussion. För att förstå sig själv så är det faktiskt mycket intressant.

Resultatet är en uppdelning i sexton olika typer som alla är en kombination av introvert (I) /Extrovert (E), Sinnesförnimmelse (S)/ Intuition (N), Tanke (T) / Känsla (F) och Bedömning (J)/ Perception (P).

Först gör man ett test där man svarar på en massa frågor, men sedan gick vi igenom vad de olika delarna innebär utan att veta testresultatet och om det man skattar sig själv som då inte stämmer med testet, kan det finnas anledning att korrigera svaret. Just den senare delen var faktiskt superspännande och jag fick en insikt om mig själv som jag inte hade fått annars. Nämligen att den personen som jag blev på testet och jag inbillar mig att jag är, egentligen inte alls stämmer. En del av de där frågorna är riktigt svåra att besvara och kan påverkas av en massa faktorer som händer just då och därför blev det så intressant när man går igenom vad kategoriseringen innebär utan att veta om resultatet på testet.

Den gång jag gjorde testet i samband med min rekrytering, så hade jag precis gått i KBT mot min sociala fobi. Det innebar att jag precis hade övat mig intensivt i ett beteende som behandlades av de frågor som handlade om Introvert/ Extrovert. Därför hamnade jag då i mitten av skalan, medan jag den här gången var tydligt introvert. Beskrivningen av en introvert person stämmer också ganska bra med hur jag är.

Både nu och när jag gjorde det första testet, har jag ett jobb som innebär ett visst arbetssätt. Jag skulle tro att det påverkat mina svar på frågorna om Bedömning/ Perception, för när jag läser en beskrivning av de båda kategorierna så är det Perception som stämmer in på mig (den här gången var det också just de frågorna som var svårast att svara på då jag skulle svara olika i olika situationer).

Så. Om man vill veta min ärliga Meyers-Briggs personlighet, så är jag en ISTP (Introvert, Sinnesförnimmelse, Tanke, Perception) medan resultatet av testerna båda gångerna har blivit ISTJ.

Chockerande nog så lärde jag mig faktiskt något om mig själv, det hade jag inte förväntat mig.

Author: Johanna

den som lever får se

%d bloggers like this: