Överblick

På bilden syn en väldigt icke skalenlig teckning av min odlingslott.

Den visar vad jag har sått och kan hjälpa mig att planera vad jag ska göra av mina planer framöver. Idag grävde jag upp ett stort hål vid gången och hällde i jord som är mindre lerig än den som är på lotten. Tanken är att så morötter där, så att de har lite plats att växa neråt (detta symboliseras på teckningen av ett frågetecken)

Teckning över odlingslotten

Jag har tänkt att använda ungefär en fjärdedel av lotten till potatis. Då jag kan se spår av potatisodling på den del vi har rensat klart, så tänkte jag att det är den andra sidan vi ska odla potatisen på.

Något som är väldigt ickekarakteristiskt för mig är att jag börjar fundera på om jag ska ha några blommor.

Author: Johanna

den som lever får se

%d bloggers like this: